Om een nog betere dienstverlening te kunnen garanderen, is Covali een partnership aangegaan met Zicht op Zee en Toka Consult.

Toka Consult wordt vertegenwoordigd door Sonja Strijckers. We leerden elkaar kennen via de FAB Academy waar al snel bleek dat we complementaire diensten aanboden. Waar Covali het accent legt op ondersteuning bij vraagstukken op vlak van personeelsbeleid, focust Toka Consult op de efficiëntie van de werkprocessen. Sonja onderzoekt waarom zaken niet werken, waarom de omzet niet is wat deze moet zijn enz. Vervolgens komt zij met praktische oplossingen om hier het hoofd aan te bieden. Denk aan het opstellen van uurroosters, het optimaliseren van de administratieve flow en dergelijke.

De vrouw achter Zicht op Zee is Kristien Jenaer. We leerden elkaar in een vorig leven kennen in een klant-leverancier relatie. Ik volgde bij haar ook zelf ooit loopbaanbegeleiding. Kristien is gespecialiseerd in strategisch management, geeft trainingen en coachings, doet development centers, enz. Zo werkt Zicht op Zee een stuk complementair aan Covali. Daarnaast kunnen we door onze samenwerking ook grotere projecten samen doorlopen en elkaar ondersteunen.

Wat ons bindt is dat in onze aanpak de betrokkenheid van de medewerkers centraal staat. We streven steeds via nauw overleg naar oplossingen die draagvlak vinden in de bredere organisatie. Samen staan we sterk!

Meer info over Toka Consult kan je vinden via www.toka-group.be

Meer info over Zicht op Zee kan je vinden via www.zichtopzee.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.