Als medewerkers de motor zijn van een bedrijf en bedrijfsleiders de brandstof, dan zie ik mezelf als de stuwende kracht achter het bedrijf.

HR-management

COVALI ondersteunt KMO’s en lokale besturen bij het aanpakken van hun personeels- en organisatievraagstukken. Gaat het over het overdenken van de HR-strategie, het vertalen ervan naar geschikte HR-instrumenten of het uitvoeren hiervan, in elk van deze zaken helpen we je graag.

  • HR management ad interim: van leidinggevende en beleidsmatige verantwoordelijkheden tot ondersteuning in de dagelijkse werking van de personeelsdienst
  • werving en selectie: van opmaak van de vacaturetekst, over prescreening van kandidaten tot deelname in de jury en rapportering
  • talentmanagement, invoeren van competentiemanagement en opstellen van profielen, opstellen van functiebeschrijvingen, implementeren van evaluatiesysteem of ondersteuning bij de uitvoering ervan, vertaling naar persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers, …
  • preventie en welzijn: uitwerken van een beleid, coördineren van acties en opvolging ervan
  • interne communicatie
  • specifiek voor lokale besturen: opstellen van rechtspositieregeling